GLADE MEDARBEJDERE OG KUNDER ER I FOKUS

Vi lægger stor vægt på trykhed i hverdagen. At have glade medarbejdere er i vores DNA.

Vi er overbeviste om at glade medarbejdere yder bedre - det er ligeledes det bedste grundlag for at have glade og tilfredse kunder.

Alle medarbejdere har i 2023 gennemført et bærerdygtighedsseminar og der vil kontinuerligt blive arbejdet med at optimere på materiale- og energiforbruget. Det gør vi for at styrke bevidstheden om at daglige tiltag i en bæredygtig retning er det der skal til for at vi kan flytte os som individer og virksomhed, mod en langt mere bæredygtig verden.